Tabel cu cifrele de şcolarizare pentru

Programul de studii postliceale, cu durat de 2 ani

(formare maistri militari)

SERIA: 2017-2019

 

Nr.

crt.

Arma / Specialitatea militară

Ministerul Apărării Naţionale

Alte structuri din cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională

Total general

M.Ap.N.

(fără DGIA)

D.G.I.A.

Total M.Ap.N.*

M.A.I.

S.I.E.

A.N.P.

Total alte structuri

   1.

Artilerie şi rachete / Armament şi instalaţii de lansare (001)

6

-

6

2

-

-

2

8

   2.

Artilerie şi rachete / Aparatură artileristică, sisteme de conducerea focului, stabilizatoare (003)

5

-

5

-

-

-

-

5

   3.

Tancuri / Electromecanică (014)

5

2

7

-

-

-

-

7

   4.

Geniu / Maşini utilaje de geniu (027)

6

-

6

1

-

-

1

7

   5.

Auto / Auto (015)

49

3

52

2

2

1

5

57

   6.

Construcţii / Construcţii (067)

8

-

8

1

-

-

1

9

   7.

Comunicaţii şi informatică / Tehnică de comunicaţii (019)

43

9

52

2

-

-

2

54

   8.

Comunicaţii şi informatică / Administrare sisteme/reţele de comunicaţii/informatică (123)

15

-

15

-

-

-

-

15

   9.

Comunicaţii şi informatică / Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii (118)

13

7

20

-

-

2

2

22

  10.

Comunicaţii şi informatică / Operare şi mentenanţă echipamente informatice (121)

13

2

15

2

-

-

2

17

  11.

Comunicaţii şi informatică / Administrare securitate sisteme/reţele de comunicaţii/informatică (124)

10

2

12

-

-

-

-

12

  12.

Apărare CBRN / Echipament de apărare chimică, bacteorologică, radiologică şi nucleară-CBRN (035)

8

-

8

-

-

-

-

8

  13.

Intendenţă / Bucătar (066)

10

-

10

2

-

1

3

13

TOTAL GENERAL

191

25

216

12

2

4

18

234

 

NOTĂ*: Un procent de 25% din numărul total de locuri pentru formarea maiştrilor militari va fi rezervat absolvenţilor colegiilor naţionale militare care au semnat angajament potrivit Ordinului ministrului apărării naţionale nr.M.110/2014 şi care au fost declaraţi "neadmis" la studiile universitare de licenţă sau au promovat examenul de bacalaureat în a doua sesiune.

Locurile rămase neocupate după repartizarea absolvenţilor colegiilor naţionale militare vor fi alocate pentru candidaţii absolvenţi de liceu din mediul civil.

 

 

„BIRUINŢA ESTE A CELOR STĂRUITORI!”

1960 - 2017