CIFRE DE ŞCOLARIZARE

Programul de studii postliceale, cu durata de 2 ani

(formare maistri militari)

SERIA: 2018-2020

 

Locuri scoase la concurs, pe arme şi specialităţi militare şi pe structuri beneficiare:

Nr.

crt.

Arma / Specialitatea militară

Ministerul Apărării Naţionale

Alte structuri din cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională

Total general

M.Ap.N.

(fără DGIA)

D.G.I.A.

Total M.Ap.N.

M.A.I.

S.I.E.

S.T.S.

Total alte struc-turi

    1.

Artilerie şi rachete / Armament şi instalaţii de lansare (001)

-

1

1

-

-

-

-

1

    2.

Artilerie şi rachete / Aparatură artileristică, sisteme de conducerea focului, stabilizatoare (003)

-

1

1

-

-

-

-

1

    3.

Tancuri / Electromecanică (014)

5

-

5

-

-

-

-

5

    4.

Geniu / Maşini utilaje de geniu (027)

7

1

8

-

-

-

-

8

    5.

Auto / Auto (015)

32

1

33

5

2

1

8

41

    6.

Construcţii / Construcţii (067)

14

 -

14

-

-

-

-

14

    7.

Comunicaţii şi informatică / Tehnică de comunicaţii (019)

63

7

70

1

-

-

1

71

    8.

Comunicaţii şi informatică / Administrare sisteme/reţele de comunicaţii/informatică (123)

63

5

68

1

-

-

1

69

    9.

Comunicaţii şi informatică / Operare şi mentenanţă echipamente informatice (121)

39

4

43

1

-

2

3

46

  10.

Comunicaţii şi informatică / Administrare securitate sisteme/reţele de comunicaţii/informatică (124)

33

3

36

-

2

-

2

38

  11.

Comunicaţii şi informatică / Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii (118)

-

4

4

-

-

-

-

4

  12.

Intendenţă / Bucătar (066)

25

-

25

-

-

-

-

25

TOTAL GENERAL

281

27

308

8

4

3

15

323

* un procent de 25% din numărul total de locuri pentru formarea maiştrilor militari va fi rezervat absolvenţilor colegiilor militare liceale, declaraţi „NEADMIS” la programele de studii universitare de licenţă.

 

 

„BIRUINŢA ESTE A CELOR STĂRUITORI!”

1960 - 2018