CIFRE DE ŞCOLARIZARE

Programul de studii postliceale, cu durat de 2 ani

(formare maistri militari)

SERIA: 2018-2020

 

Nr.

crt.

Arma / Specialitatea militară

Ministerul Apărării Naţionale

Total general

M.Ap.N.

(fără DGIA)

D.G.I.A.

Total M.Ap.N.*

   1.           

Artilerie şi rachete / Armament şi instalaţii de lansare (001)

-

1

1

1

   2.           

Artilerie şi rachete / Aparatură artileristică, sisteme de conducerea focului, stabilizatoare (003)

-

1

1

1

   3.           

Tancuri / Electromecanică (014)

5

-

5

5

   4.           

Geniu / Maşini utilaje de geniu (027)

7

1

8

8

   5.           

Auto / Auto (015)

40

1

41

41

   6.           

Construcţii / Construcţii (067)

14

 -

14

14

   7.           

Comunicaţii şi informatică / Tehnică de comunicaţii (019)

64

7

71

71

   8.           

Comunicaţii şi informatică / Administrare sisteme/reţele de comunicaţii/informatică (123)

64

5

69

69

   9.           

Comunicaţii şi informatică / Operare şi mentenanţă echipamente informatice (121)

42

4

46

46

  10.         

Comunicaţii şi informatică / Administrare securitate sisteme/reţele de comunicaţii/informatică (124)

35

3

38

38

  11.         

Comunicaţii şi informatică / Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii (118)

-

4

4

4

  12.         

Intendenţă / Bucătar (066)

25

-

25

25

TOTAL GENERAL

296

27

323

323

 

NOTĂ*: Un procent de 25% din numărul total de locuri pentru formarea maiştrilor militari va fi rezervat absolvenţilor colegiilor naţionale militare care au semnat angajament potrivit Ordinului ministrului apărării naţionale nr.M.110/2014 şi care au fost declaraţi "neadmis" la studiile universitare de licenţă sau au promovat examenul de bacalaureat în a doua sesiune.

Locurile rămase neocupate după repartizarea absolvenţilor colegiilor naţionale militare vor fi alocate pentru candidaţii absolvenţi de liceu din mediul civil.                                                                              

 

 

„BIRUINŢA ESTE A CELOR STĂRUITORI!”

1960 - 2018