CIFRE DE ŞCOLARIZARE

Programul de studii postliceale, cu durata de 2 ani

(formare maiştri militari)

SERIA: 2019-2021

 

Locuri scoase la concurs, pe arme şi specialităţi militare şi pe structuri beneficiare:

Nr.

crt.

Arma / Specialitatea militară

Ministerul Apărării Naţionale

Alte structuri din cadrul sistemului de apărare, ordine publică şi securitate naţională

Total general

S.M.Ap.

D.D.I.

D.G.I.A.

Total M.Ap.N.

M.A.I.

S.T.S.

A.N.P.

Total alte structuri

     1.               

Artilerie şi rachete / Armament şi instalaţii de lansare (001)

19

-

-

19

-

-

-

-

19

     2.               

Tancuri / Electromecanică (014)

5

-

-

5

-

-

-

-

5

     3.               

Geniu / Maşini utilaje de geniu (027)

10

-

-

10

-

-

-

-

10

     4.               

Auto / Auto (015)

35

-

-

35

-

-

5

5

40

     5.               

Construcţii / Construcţii (067)

-

26

-

26

-

-

3

3

29

     6.               

Apărare CBRN / Echipament de apărare CBRN (035)

10

-

-

10

-

-

-

-

10

     7.               

Intendenţă / Bucătar (066)

40

-

-

40

-

-

10

10

50

TOTAL FĂRĂ COMUNICAŢII

119

26

-

145

-

-

18

18

163

     8.               

Comunicaţii şi informatică / Tehnică de comunicaţii (019)

60

-

1

61

8

-

-

8

69

     9.               

Comunicaţii şi informatică / Administrare sisteme/reţele de comunicaţii/informatică (123)

50

-

4

54

8

-

-

8

62

   10.             

Comunicaţii şi informatică / Operare şi mentenanţă echipamente informatice (121)

25

-

3

28

10

5

-

15

43

   11.             

Comunicaţii şi informatică / Administrare securitate sisteme/reţele de comunicaţii/informatică (124)

22

-

-

22

10

-

5

15

37

   12.             

Comunicaţii şi informatică / Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii (118)

-

-

3

3

10

5

5

20

23

TOTAL COMUNICAŢII

157

-

11

168

46

10

10

66

234

TOTAL GENERAL

276

26

11

313

46

10

28

84

397

* un procent de 25% din numărul total de locuri pentru formarea maiştrilor militari va fi rezervat absolvenţilor colegiilor militare liceale, declaraţi „NEADMIS” la programele de studii universitare de licenţă.

 

 

NOTĂ: În cazul autorizării Şcolii Militare de Maiştri Militari şi Subofiţeri pentru Comunicaţii, Tehnologia Informaţiei şi Apărare Cibernetică (potrivit Ordinului M-227/2018) programele de studii postliceale pentru formarea maiştrilor militari se transferă integral acestei unităţi de învăţământ.

 

 

„BIRUINŢA ESTE A CELOR STĂRUITORI!”

1960 - 2019