CALENDARUL CONCURSULUI

Programul de studii postliceale, cu durata de 2 ani

(formare maistri militari)

SERIA: 2019-2021

Sesiunea I:

Nr.

crt.

Activităţi/

Probe de concurs

Perioadă/

oră

Organizatorice

1

ZIUA 0

Prezentarea candidaţilor

02.08.2019

până la ora 14.00

2

Organizarea detaşamentelor de candidaţi, cazarea, încasarea taxei de înscriere şi a contravalorii taxei de cazare şi hrănire.

02.08.2019

orele 15.00-18.00

3

Instructajul candidaţilor privind metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere, program, probe de concurs, ghidul candidaţilor la admitere.

02.08.2019

până la ora 19.00

Evaluarea/examinarea psihologică specială

  4

ZIUA 1

Examinare psihologică specială

03 - 04.08.2019

  5

ZIUA 1 bis

Afişarea rezultatelor examinării psihologice speciale

04.08.2019

până la ora 16.00

Probe de concurs

6

ZIUA 2

Test grilă la limba engleză

05.08.2019

începând cu ora 09.00

7

Afişarea  rezultatelor testului grilă la limba engleză

05.08.2019

până la ora 15.00

8

Depunerea contestaţiilor

05.08.2019

până la ora 16.00

9

Soluţionarea contestaţiilor

05.08.2019

până la ora 17.00

10

Afişarea  rezultatelor finale ale testului grilă la limba engleză

05.08.2019

până la ora 17.30

11

ZIUA 3

Test  grilă de verificare a cunoştinţelor la matematică şi fizică

06.08.2019

începând cu ora 09.00

12

Afişarea rezultatelor testului  grilă de verificare a cunoştinţelor la matematică şi fizică

06.08.2019

până la ora 15.00

13

Depunerea contestaţiilor

06.08.2019

până la ora 16.00

12

Soluţionarea contestaţiilor

06.08.2019

până la ora 17.00

13

Afişarea rezultatelor finale ale testului  grilă de verificare a cunoştinţelor la matematică şi fizică

06.08.2019

până la ora 17.30

14

Afişarea rezultatelor finale ale admiterii şi ordinea de ierarhizare a candidaţilor

06.08.2019

până la ora 19.00

15

ZIUA 4

Repartizarea pe arme/specialităţi militare

07.08.2019

până la ora 12.00

16

Eliberarea documentelor de prezentare la curs pentru candidaţii declaraţi „ADMIS”, precizări organizatorice, luarea măsurilor pentru confecţionarea ţinutei, începerea deplasării spre localităţile de domiciliu.

07.08.2019

 

Sesiunea II:

Nr.

crt.

Activităţi/

Probe de concurs

Perioadă/

oră

Organizatorice

1

ZIUA 0

Prezentarea candidaţilor

05.09.2019

până la ora 14.00

2

Organizarea detaşamentelor de candidaţi, cazarea, încasarea taxei de înscriere şi a contravalorii taxei de cazare şi hrănire.

05.09.2019

orele 15.00-18.00

3

Instructajul candidaţilor privind metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere, program, probe de concurs, ghidul candidaţilor la admitere.

05.09.2019

până la ora 19.00

Evaluarea/examinarea psihologică specială

  4

ZIUA 1

 

Examinare psihologică specială

06.09.2019

  5

Afişarea rezultatelor examinării psihologice speciale

06.09.2019

până la ora 18.00

Probe de concurs

6

ZIUA 2

Test grilă la limba engleză

07.09.2019

începând cu ora 09.00

7

Afişarea  rezultatelor testului grilă la limba engleză

07.09.2019

până la ora 15.00

8

Depunerea contestaţiilor

07.09.2019

până la ora 16.00

9

Soluţionarea contestaţiilor

07.09.2019

până la ora 17.00

10

Afişarea  rezultatelor finale ale testului grilă la limba engleză

07.09.2019

până la ora 17.30

11

ZIUA 3

Test  grilă de verificare a cunoştinţelor la matematică şi fizică

08.09.2019

începând cu ora 09.00

12

Afişarea rezultatelor testului  grilă de verificare a cunoştinţelor la matematică şi fizică

08.09.2019

până la ora 15.00

13

Depunerea contestaţiilor

08.09.2019

până la ora 16.00

12

Soluţionarea contestaţiilor

08.09.2019

până la ora 17.00

13

Afişarea rezultatelor finale ale testului  grilă de verificare a cunoştinţelor la matematică şi fizică

08.09.2019

până la ora 17.30

14

Afişarea rezultatelor finale ale admiterii şi ordinea de ierarhizare a candidaţilor

08.09.2019

până la ora 18.00

15

Repartizarea pe arme/specialităţi militare

08.09.2019

până la ora 20.00

16

Eliberarea documentelor de prezentare la curs pentru candidaţii declaraţi „ADMIS”, precizări organizatorice, luarea măsurilor pentru confecţionarea ţinutei, începerea deplasării spre localităţile de domiciliu.

08.09.2019

 

 

 

 

„BIRUINŢA ESTE A CELOR STĂRUITORI!”

1960 - 2019