GRAFICUL – CADRU  PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII LA

„Programul de studii postliceale cu durata de 2 ani (formare maiştri militari)”

- SESIUNEA AUGUST 2017 -

 

  Calendarul / graficul concursului de admitere - SESIUNEA I

                   Unităţi de învăţământ

  Activităţi

Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”

Maiştri militari

Prezentarea candidaţilor

06.08.2017 - 16.00

Proba psihotehnică

07 - 08.08.2017

Afişarea rezultatelor testului psihotehnic

08.08.2017

 până la ora 16.00

Test grilă la limba engleză

09.08.2017

începând cu ora 09.00

Afişarea  rezultatelor testului grilă la limba engleză

09.08.2017

până la ora 18.00

Depunerea contestaţiilor

09.08.2017

până la ora 19.00

Rezolvarea contestaţiilor

09.08.2017

până la ora 20.00

Test  grilă de verificare a cunoştinţelor

10.08.2017

începând cu ora 09.00

Afişarea rezultatelor testului  grilă de verificare a cunoştinţelor

10.08.2017

până la ora 19.00

Depunerea contestaţiilor

10.08.2017

până la ora 20.00

Rezolvarea contestaţiilor

10.08.2017

 până la ora 21.00

Afişarea rezultatelor finale

11.08.2017

până la ora 10.00

Repartizarea pe arme/specialităţi militare

11.08.2017

până la ora 14.00

 

 SESIUNEA a-I I - a

              Unităţi de învăţământ

Activităţi

Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „Basarab I”

Maiştri militari

Prezentarea candidaţilor

28.08.2017 - 16.00

Proba psihotehnică

29.08.2017

Afişarea rezultatelor testului psihotehnic

29.08.2017

 până la ora 16.00

Test grilă la limba engleză

30.08.2017

începând cu ora 09.00

Afişarea  rezultatelor testului grilă la limba engleză

30.08.2017

până la ora 18.00

Depunerea contestaţiilor

30.08.2017

până la ora 19.00

Rezolvarea contestaţiilor

30.08.2017

până la ora 20.00

Test  grilă de verificare a cunoştinţelor

31.08.2017

începând cu ora 09.00

Afişarea rezultatelor testului  grilă de verificare a cunoştinţelor

31.08.2017

până la ora 19.00

Depunerea contestaţiilor

31.08.2017

până la ora 20.00

Rezolvarea contestaţiilor

31.08.2017

 până la ora 21.00

Afişarea rezultatelor finale

01.09.2017

până la ora 10.00

Repartizarea pe arme/specialităţi militare

01.09.2017

până la ora 14.00

 

 

 

 

„BIRUINŢA ESTE A CELOR STĂRUITORI!”

1960 - 2017