CALENDARUL CONCURSULUI

Programul de studii postliceale, cu durata de 2 ani

(formare maistri militari)

SERIA: 2018-2020

 

Sesiunea I:

Nr.

crt.

Activităţi/

Probe de concurs

Perioadă/

oră

Organizatorice

1

ZIUA 0

Prezentarea candidaţilor

05.08.2018

până la ora 16.00

2

Organizarea detaşamentelor de candidaţi, cazarea, încasarea taxei de înscriere şi a contravalorii taxei de cazare şi hrănire.

05.08.2018

orele 15.00-18.00

3

Instructajul candidaţilor privind metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere, program, probe de concurs, ghidul candidaţilor la admitere.

05.08.2018

până la ora 19.00

Evaluarea/examinarea psihologică specială

  4

ZIUA 1

Examinare psihologică specială

06 - 07.08.2018

  5

ZIUA 1 bis

Afişarea rezultatelor examinării psihologice speciale

07.08.2018

până la ora 16.00

Probe de concurs

6

ZIUA 2

Test grilă la limba engleză

08.08.2018

începând cu ora 09.00

7

Afişarea  rezultatelor testului grilă la limba engleză

08.08.2018

până la ora 18.00

8

Depunerea contestaţiilor

08.08.2018

până la ora 19.00

9

Soluţionarea contestaţiilor

08.08.2018

până la ora 20.00

10

Afişarea  rezultatelor finale ale testului grilă la limba engleză

08.08.2018

până la ora 20.30

11

ZIUA 3

Test  grilă de verificare a cunoştinţelor

09.08.2018

începând cu ora 09.00

12

Afişarea rezultatelor testului  grilă de verificare a cunoştinţelor

09.08.2018

până la ora 19.00

13

Depunerea contestaţiilor

09.08.2018

până la ora 20.00

12

Soluţionarea contestaţiilor

09.08.2018

până la ora 22.00

13

ZIUA 4

Afişarea rezultatelor finale

10.08.2018

până la ora 10.00

14

Repartizarea pe arme/specialităţi militare

10.08.2018

până la ora 14.00

15

Eliberarea documentelor de prezentare la curs pentru candidaţii declaraţi „ADMIS”, precizări organizatorice, luarea măsurilor pentru confecţionarea ţinutei, începerea deplasării spre localităţile de domiciliu.

10.08.2018

 

Sesiunea II:

Nr.

crt.

Activităţi/

Probe de concurs

Perioadă/

oră

Organizatorice

1

ZIUA 0

Prezentarea candidaţilor

02.09.2018

până la ora 16.00

2

Organizarea detaşamentelor de candidaţi, cazarea, încasarea taxei de înscriere şi a contravalorii taxei de cazare şi hrănire.

02.09.2018

orele 15.00-18.00

3

Instructajul candidaţilor privind metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere, program, probe de concurs, ghidul candidaţilor la admitere.

02.09.2018

până la ora 19.00

Evaluarea/examinarea psihologică specială

  4

ZIUA 1

 

Examinare psihologică specială

03.09.2018

  5

Afişarea rezultatelor examinării psihologice speciale

03.09.2018

până la ora 16.00

Probe de concurs

6

ZIUA 2

Test grilă la limba engleză

04.09.2018

începând cu ora 09.00

7

Afişarea  rezultatelor testului grilă la limba engleză

04.09.2018

până la ora 18.00

8

Depunerea contestaţiilor

04.09.2018

până la ora 19.00

9

Soluţionarea contestaţiilor

04.09.2018

până la ora 20.00

10

Afişarea  rezultatelor finale ale testului grilă la limba engleză

04.09.2018

până la ora 20.30

11

ZIUA 3

Test  grilă de verificare a cunoştinţelor

05.09.2018

începând cu ora 09.00

12

Afişarea rezultatelor testului  grilă de verificare a cunoştinţelor

05.09.2018

până la ora 15.00

13

Depunerea contestaţiilor

05.09.2018

până la ora 16.00

12

Soluţionarea contestaţiilor

05.09.2018

până la ora 18.00

13

Afişarea rezultatelor finale

05.09.2018

până la ora 20.00

14

Repartizarea pe arme/specialităţi militare

05.09.2018

până la ora 21.00

15

Eliberarea documentelor de prezentare la curs pentru candidaţii declaraţi „ADMIS”, precizări organizatorice, luarea măsurilor pentru confecţionarea ţinutei, începerea deplasării spre localităţile de domiciliu.

05.09.2018

 

 

 

 

 

„BIRUINŢA ESTE A CELOR STĂRUITORI!”

1960 - 2018