SUBOFIŢERI -FILIERĂ INDIRECTĂ

 

 

 

        

  

   

 

*

*

*filiera directă+ filiera indirectă

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Ghidul candidatului pentru concursul de

admitere, sesiunea august 2017 este în curs

de aprobare.În cazul în care, apar modificări în

conţinut, în urma aprobării de către eşaloanele

superioare, acestea vor fi publicate pe site în

timp oportun.

 

 

      -ÎN CURS DE APROBARE-

  

 

„BIRUINŢA ESTE A CELOR STĂRUITORI!”

1960 - 2017