CIFRE DE ŞCOLARIZARE

Programul de studii postliceale, cu durata de 1 an

(formare subofiţeri)

SERIA: 2018-2019

 

Locuri scoase la concurs, pe arme şi specialităţi militare şi pe structuri beneficiare:

Nr.

crt.

Arma / Specialitatea militară

Nr. locuri pentru candidaţi

soldaţi / gradaţi profesionişti

civili din cadrul şi din afara M.Ap.N.

Total M.Ap.N.

din care locuri pt. D.G.I.A.

  1.

Infanterie / Infanterie (001)*

24

14

38

4

  2.

Infanterie / Vânători de munte (002)

6

4

10

-

  3.

Infanterie / Cercetare (070)

8

7

15

-

  4.

Infanterie / Infanterie marină (071)

5

3

8

-

  5.

Poliţie militară / Poliţie militară (074)

8

7

15

-

  6.

Tancuri / Comandant şi mecanic conductor tancuri şi autotunuri (014)

8

7

15

 -

  7.

Auto / Auto şi mecanic conductor TAB (015)

19

17

36

1

  8.

Artilerie şi Rachete / Artilerie şi Rachete (004)

16

14

30

-

  9.

Comunicaţii şi informatică / Comunicaţii (019)

24

22

46

8

 10.

Geniu / Geniu (025)

8

7

15

-

 11.

Intendenţă / Intendenţă (066)

10

9

19

1

 12.

Administraţie / Gestionar (104)

12

11

23

5

 13.

Construcţii / Construcţii (046)

9

7

16

1

 14.

Informaţii pentru apărare (43) / Informaţii militare (005)**

14

12

26

8

 15.

Apărare CBRN / Apărare CBRN (029)

8

7

15

-

TOTAL GENERAL

179

148

327

28

Locurile alocate la cursul de formare a subofiţerilor în activitate pe filiera directă sunt alocate astfel:  51% pentru soldaţi gradaţi profesionişti;  49 % pentru civili din cadrul şi din afara M.Ap.N.

* pentru DGIA, candidaţii provin din rândul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti din cadrul DtSPI/DGIA

** pentru DGIA, candidaţii provin din rândul soldaţilor şi gradaţilor profesionişti din cadrul C51Rdel/DGIA

 

 

 

 

„BIRUINŢA ESTE A CELOR STĂRUITORI!”

1960 - 2018