MISIUNEA ȘI OBIECTIVELE ȘCOLII MILITARE DE MAIȘTRI MILITARI ȘI SUBOFIȚERI

A FORȚELOR TERESTRE ,,BASARAB I”

  

MISIUNE

Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre „BASARAB I”, (denumită în continuare S.M.M.M.S.F.T.) este instituție de învățământ militar de nivel preuniversitar, subordonată S.M.F.T., care asigură formarea inițială a maiștrilor militari ca specialiști în exploatarea, repararea și întreținerea armamentului, tehnicii și echipamentelor din dotare, a maiștrilor și subofițerilor ca luptători, lideri și mentori ai structurilor de la baza ierarhiei militare și a ambelor categorii ca educatori și cetățeni cu pregătire postliceală, în măsură să acceadă succesiv pe o treaptă superioară a carierei militare, potrivit nevoilor armatei și opțiunilor proprii, atât la pace, cât și la criză și război.

 OBIECTIVUL GENERAL îl reprezintă, pe de o parte, formarea inițială a maiștrilor militari ca specialiști în exploatarea, repararea și întreținerea armamentului, tehnicii și echipamentelor din dotare, a subofițerilor ca luptători, lideri ai structurilor de la baza ierarhiei militare și a ambelor categorii ca educatori și cetățeni cu pregătire postliceală, în măsură să acceadă succesiv pe o treaptă superioară a carierei militare, potrivit nevoilor armatei și opțiunilor proprii, atât la pace, cât și la criză și război, iar pe de altă parte, procesul de formare al luptătorului și de inițiere a specialistului de infanterie, pentru a fi în măsură să desfășoare cu succes acțiuni de luptă individuală și în echipă, folosind cu pricepere și eficiență mijloacele din dotare, atât la pace cât și în situații de criză și la război.

                                                    

 

 
„BIRUINȚA ESTE A CELOR STĂRUITORI!”
1863 - 2023