Pentru Admiterea la "Cursul de Formare a Subofițerilor în Activitate" –SESIUNEA NOIEMBRIE 2021 -click aici

 

    

  Anunț modificare cifre școlarizare Sesiunea 2021 (publicat 26.07.2021)

Chestionar evaluare risc COVID-19

   In atenţia candidaţilor înscrişi la admitere, sesiunea august 2021-pentru completarea dosarelor

              

 

  Cadrul legal în baza căruia se desfăşoară admiterea, cuprinde:

-      Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M - 217/22.11.2019 pentru aprobarea condiţiilor şi criteriilor de recrutare, precum şi a Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea sistemului de recrutare, selecţie şi formare profesională iniţială a candidaţilor la profesia militară”, cu modificările şi completările ulterioare;

-      Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M-29/04.02.2021 pentru modificarea şi completarea „Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea sistemului de recrutare şi selecţie a candidaţilor în vederea admiterii la studii/cursuri de formare a cadrelor militare în activitate, respectiv pentru dobândirea calităţii de soldat/gradat profesionist în structurile Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale M.217/2019”;

-   Planul de şcolarizare al Ministerului Apărării Naţionale pentru anul universitar/şcolar/de instruire 2021 - 2022”, aprobat de ministrul apărării naţionale;

Grilă conversie note/calificative pentru studii preuniversitare.

 

    

 

 

„BIRUINŢA ESTE A CELOR STĂRUITORI!”

1960 - 2021