GRAFICUL – CADRU PRIVIND ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ADMITERII  LA

 "Programul de studii postliceale cu durata de 1 an "

(formarea subofiţerilor)

 SESIUNEA AUGUST 2018

 

Calendarul / graficul concursului de admitere   

 

 SESIUNEA I:

Nr.

crt.

Activităţi/

Probe de concurs

Perioadă/oră

1

Prezentarea candidaţilor

30.07.2018

până la ora 16.00

2

Organizarea detaşamentelor de candidaţi, cazarea şi încasarea contravalorii taxei de hrănire.

30.07.2018

16.00-18.00

3

Instructajul candidaţilor privind metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere, program, probe de concurs, ghidul candidaţilor la admitere.

30.07.2018

până la ora19.00

4

Proba psihologică

31.07.2018

5

Afişarea rezultatelor la proba psihologică

31.07.2018

până la ora 20.00

4

Test grilă la limba engleză

01.08.2018

începând cu ora 09.00

5

Afişarea  rezultatelor testului grilă la limba engleză

01.08.2018

până la ora 18.00

6

Depunerea contestaţiilor

01.08.2018

până la ora 19.00

7

Soluţionarea contestaţiilor

01.08.2018

până la ora 20.00

8

Test  grilă de verificare a cunoştinţelor

02.08.2018

începând cu ora 09.00

9

Afişarea rezultatelor testului  grilă de verificare a cunoştinţelor

02.08.2018

până la ora 18.00

10

Depunerea contestaţiilor

02.08.2018

până la ora 19.00

11

Soluţionarea contestaţiilor

02.08.2018

până la ora 20.00

12

Afişarea rezultatelor finale

03.08.2018

până la ora 10.00

13

Repartizarea pe arme/specialităţi militare

03.08.2018

până la ora 14.00

14

Eliberarea documentelor de prezentare la curs pentru candidaţii declaraţi „ADMIS”, precizări organizatorice, luarea măsurilor pentru confecţionarea ţinutei, defluirea spre localităţile de domiciliu.

03.08.2018

 

SESIUNEA a – I I – a

Nr.

crt.

Activităţi/

Probe de concurs

Perioadă/oră

1

Prezentarea candidaţilor

02.09.2018

până la ora 16.00

2

Organizarea detaşamentelor de candidaţi, cazarea şi încasarea contravalorii taxei de hrănire.

02.09.2018

16.00-18.00

3

Instructajul candidaţilor privind metodologia de organizare şi desfăşurare a concursului de admitere, program, probe de concurs, ghidul candidaţilor la admitere.

02.09.2018

până la ora19.00

4

Proba psihologică

03.09.2018

5

Afişarea rezultatelor la proba psihologică

03.09.2018

până la ora 20.00

4

Test grilă la limba engleză

04.09.2018

începând cu ora 09.00

5

Afişarea  rezultatelor testului grilă la limba engleză

04.09.2018

până la ora 18.00

6

Depunerea contestaţiilor

04.09.2018

până la ora 19.00

7

Soluţionarea contestaţiilor

04.09.2018

până la ora 20.00

8

Test  grilă de verificare a cunoştinţelor

05.09.2018

începând cu ora 09.00

9

Afişarea rezultatelor testului  grilă de verificare a cunoştinţelor

05.09.2018

până la ora 18.00

10

Depunerea contestaţiilor

05.09.2018

până la ora 19.00

11

Soluţionarea contestaţiilor

05.09.2018

până la ora 20.00

12

Afişarea rezultatelor finale

05.09.2018

până la ora 10.00

13

Repartizarea pe arme/specialităţi militare

05.09.2018

până la ora 14.00

14

Eliberarea documentelor de prezentare la curs pentru candidaţii declaraţi „ADMIS”, precizări organizatorice, luarea măsurilor pentru confecţionarea ţinutei, defluirea spre localităţile de domiciliu.

05.09.2018

     

 

 

„BIRUINŢA ESTE A CELOR STĂRUITORI!”

1960 - 2018