CONȚINUTUL EDUCAȚIONAL

a)      Tipuri de cursuri:

CURSURI INTENSIVE:

1.            FAMILIARIZARE (F) = 11 săptămâni;

2.            PREINTERMEDIAR (PrI) = 9 săptămâni;

3.            INTERMEDIAR (I) = 9 săptămâni;;

4.            POSTINTERMEDIAR (PsI) = 9 săptămâni;

5.            AVANSAT (A) = 13 săptămâni.

 

CURSURI ONLINE:

1.       FAMILIARIZARE - PREINTERMEDIAR (FP) = 11 săptămâni;

2.       PREINTERMEDIAR - INTERMEDIAR (PI) = 9 săptămâni;

3.       INTERMEDIAR - POSTINTERMEDIAR (IP) = 9 săptămâni;

4.       POSTINTERMEDIAR - AVANSAT (PIA) = 16 săptămâni;

5.       AVANSAT (AV) 16 săptămâni.

DATE GENERALE

Centrului Secundar de Învăţare a Limbilor Străine (C.S.Î.L.S.) Piteşti funcţionează, chiar de la înfiinţare, în cadrul Şcolii Militare de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „BASARAB I”, în cazarma 301 pavilionul C11.

Centrul este subordonat Comandantului Şcolii Militare de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „BASARAB I” și asigură sprijinul logistic necesar desfăşurării în condiţii optime a tuturor activităţilor, iar, pe linie de învăţământ, actul didactic este coordonat de Compartimentul Limbi Străine/Instrucție și Educație/Operaţii şi Instrucţie şi comisia metodico - administrativă, din cadrul Statului Major al Forţelor Terestre.

 

DATE SPECIFICE

Misiunea de bază:

Formarea, dezvoltarea şi menţinerea competenţelor lingvistice ale personalului unităţilor militare conform cerinţelor fişei postului, precum şi asigurarea însuşirii terminologiei militare specifice alianţei nord-atlantice;

Obiectiv principal:

Întreg personalul încadrat în comandamente NATO, implicat în mod frecvent în activităţi NATO sau care participă la operaţii conduse de NATO, trebuie să fie în măsură să comunice eficient în limba engleză la nivelul specificat în cerinţele fişei posturilor, în conformitate cu cerinţele Ţintei de Capabilităţi E1101 N: competenţa lingvistică în limba engleză.

Oferta educaţională:

C.S.Î.L.S. Piteşti organizează şi desfăşoară programe de formare continuă în domeniul limbilor străine care vizează, în principal, obţinerea nivelurilor de competenţă lingvistică la limba engleză, conform prevederilor STANAG 6001.

 

                                                         

Infrastructură şi logistică didactică:

-  3 săli de clasă x 12 locuri (două dispun de sistem informatic conectat la INTERNET şi videoproiector);

-  2 laboratoare fonice x 20 posturi;

- 2 laborator multimedia posturi conectate la INTERNET; de asemenea, laboratoarele dispun de sisteme audio - video pentru desfăşurarea actului didactic, de imprimante şi scanner pentru multiplicarea fişelor de lucru necesare cursanţilor sau a altor materiale necesare în procesul de învăţământ;

- 1 bibliotecă (a şcolii); aceasta dispune de un număr considerabil de manuale şi materiale pentru cursanţi şi profesori. Fondul de carte este format din materiale didactice puse la dispoziţie atât de partenerii străini, cât şi de materiale didactice achiziţionate (dicţionare şi cursuri cu componentă audio/video/CD);

- 3 spaţii administrative: birou şef centru, încăpere server şi cancelarie profesori (în aceste spaţii există câte un sistem informatic conectat la reţeaua INTRAMAN pentru îndeplinirea sarcinilor curente în cadrul centrului). 

 

„BIRUINŢA ESTE A CELOR STĂRUITORI!”

1863 - 2023