„PROGRAMUL DE STUDII POSTLICEALE, CU DURATA DE 2 ANI”

VALABIL ÎNCEPÂND CU SERIA DE PREGĂTIRE 2019-2021

 

 

Filiera:

DIRECTĂ

Profilul:

MAIŞTRI MILITARI

Nivelul:

POSTLICEAL, NIVEL 5

Durata:

2 ani, din care: anul I în Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „BASARAB I”, anul II în Şcolile de aplicaţie / Centrele / Bazele  de instruire ale armelor

Număr de credite transferabile:

30

Forma de organizare a învăţământului:

Învăţământ cu frecvenţă

Finalitate în mediul militar:

Acordarea gradului de maistru militar clasa a V-a şi numirea în prima funcţie de execuţie în cadrul structurilor militare, brevet de maistru militar

Finalitate în mediul civil:

Certificat de competenţe profesionale nivel 5 şi supliment descriptiv al certificatului în format Europass

 

MISIUNI ŞI OBIECTIVE

 A.    MISIUNE: Formarea maiştrilor militari cu deprinderi de bază ale luptătorului şi specialişti în exploatarea şi mentenanţa armamentului, tehnicii şi echipamentelor specifice armei, având o pregătire postliceală şi de specialitate corespunzătoare pentru a fi numiţi în funcţiile de la baza ierarhiei militare în armele şi specialităţile militare pentru care sunt instruiţi.

B. OBIECTIVE:

a)    GENERALE:

                     1.    Formarea deprinderilor individuale ale luptătorului, de a supravieţui şi de a acţiona pentru obţinerea şi menţinerea iniţiativei în ducerea acţiunilor de luptă, pe timp de zi şi de noapte, în orice condiţii de teren şi stare a vremii, individual şi în cadrul echipei/grupei.

                     2.    Formarea şi dezvoltarea abilităţilor de lider, instructor şi mentor, capabil să lupte, să conducă, să instruiască şi să motiveze personalul din subordine pentru îndeplinirea misiunilor încredinţate.

                     3.    Formarea deprinderilor practice privind executarea lucrărilor de controale tehnice, verificări, întreţineri şi reparaţii curente la tehnica specifică armei şi specialităţii militare.

                     4.    Dobândirea competenţelor postliceale în conformitate cu standardele de pregătire profesională echivalente absolvenţilor şcolilor postliceale.

                     5.    Cunoaşterea şi utilizarea terminologiei de specialitate în limba engleză, precum şi a abilităţilor de utilizare a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor.

                     6.    Menţinerea capacităţii de rezistenţă la efort fizic prelungit.

b)    SPECIFICE:

PREGĂTIRE MILITARĂ GENERALĂ:

                     1.      Formarea deprinderilor necesare luptătorului pentru întrebuinţarea cu eficienţă a armamentului de infanterie.

                     2.      Formarea deprinderilor necesare luptătorului pentru executarea poziţiilor şi mişcărilor specifice desfăşurării acţiunilor militare, individual sau cu subunitatea, utilizând tehnici, tactici, proceduri (TTP) specifice.

                     3.      Formarea deprinderilor necesare luptătorului pentru recepţionarea, interpretarea şi transmiterea informaţiilor, utilizând mijloace de comunicare specifice.

                     4.      Formarea deprinderilor necesare luptătorului pentru a înţelege, adera şi a se adapta la specificul mediului militar.

 

PREGĂTIRE PENTRU FORMAREA DEPRINDERILOR DE COMANDĂ:

1.  Formarea şi dezvoltarea abilităţilor necesare pentru a conduce structuri de la baza ierarhiei militare.

2.  Formarea abilităţilor necesare instruirii personalului din subordine pentru îndeplinirea  misiunilor încredinţate.

3.  Formarea abilităţilor necesare de lider, capabil să motiveze personalul din subordine.

 

PREGĂTIRE POSTLICEALĂ ŞI DE SPECIALITATE:

 

ARTILERIE ŞI RACHETE / ARMAMENT ŞI INSTALAŢII DE LANSARE - Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră şi Artilerie Antiaeriană „IOAN VODĂ”

1.    Formarea deprinderilor pentru exploatarea, întreţinerea şi menţinerea în stare de operativitate a armamentului şi instalaţiilor de lansare.

2.    Însuşirea principiilor întrebuinţării în acţiunile militare a grupei de întreţinere şi reparaţii pentru armament şi instalaţiilor de lansare, precum şi formarea ca specialist în armă şi dezvoltarea capacităţilor de a conduce acţiunile subunităţii / grupei şi instrucţia de specialitate a luptătorului.

 

TANCURI / ELECTROMECANICĂ - Centrul de Instruire pentru Tancuri şi Auto „Colonel PANDELE PREDESCU”

1.   Aprofundarea şi sistematizarea  cunoştinţelor referitoare la destinaţia, construcţia, descrierea, particularităţile constructive, funcţionarea şi exploatarea tehnicii de tancuri, precum şi a echipamentului electric, sistemelor de acţionări / automatizări electromecanice, sistemelor şi instalaţiilor speciale din compunerea tehnicii de tancuri din dotare;

2.   Aprofundarea şi sistematizarea cunoştinţelor privind mentenanţa tehnicii de tancuri din dotare, formarea priceperilor şi deprinderilor privind detectarea şi localizarea defecţiunilor, stabilirea cauzelor şi remedierea acestora.

AUTO / AUTO - Centrul de Instruire pentru Tancuri şi Auto „Colonel PANDELE PREDESCU”

1.      Aprofundarea şi sistematizarea cunoştinţelor privind mentenanţa tehnicii de BAT din dotare, formarea priceperilor şi deprinderilor privind detectarea şi localizarea defecţiunilor, stabilirea cauzelor şi remedierea acestora.

2.      Formarea deprinderilor practice privind executarea lucrărilor de controale tehnice, verificări, întreţineri şi reparaţii curente la tehnica de BAT în ansamblu şi la sistemele din compunerea acesteia în subunităţile/ formaţiunile de mentenanţă din cadrul structurilor militare de nivel 1.

 

GENIU / MAŞINI ŞI UTILAJE DE GENIU - Centrul de Instruire pentru Geniu, E.O.D. şi Apărare C.B.R.N. „PANAIT DONICI”

1.      Formarea deprinderilor şi abilităţilor necesare exploatării, reparării, întreţinerii, verificării şi menţinerii în stare operaţională a armamentului şi tehnicii din dotare;

2.      Formarea ca specialist în armă, dezvoltarea capacităţilor de a conduce acţiunile subunităţii, precum şi instrucţia de specialitate a luptătorului.

 

APĂRARE CHIMICĂ, BACTERIOLOGICĂ, RADIOLOGICĂ ŞI NUCLEARĂ-C.B.R.N./ECHIPAMENT DE APĂRARE CHIMICĂ, BACTERIOLOGICĂ, RADIOLOGICĂ ŞI NUCLEARĂ-C.B.R.N. - Centrul de Instruire pentru Geniu, E.O.D. şi Apărare C.B.R.N. „PANAIT DONICI”- Baza de Instruire pentru Apărare C.B.R.N. „MUSCEL”

1. Formarea deprinderilor şi abilităţilor necesare exploatării, reparării, întreţinerii, verificării şi menţinerii în stare operaţională a echipamentelor şi materialelor specifice apărării C.B.R.N.

2. Formarea ca specialist în arma apărare C.B.R.N., formarea şi dezvoltarea capacităţilor de a conduce acţiunile subunităţii, precum şi instrucţia de specialitate a luptătorului.

 

INTENDENŢĂ / BUCĂTAR - Şcoala de Aplicaţie pentru Logistică „General CONSTANTIN ZAHARIA”

1.  Însuşirea cunoştinţelor privind calculele tehnologice şi coordonarea proceselor tehnologice de fabricare a produselor făinoase cu respectarea legislaţiei specifice.

2.  Formarea şi dezvoltarea competenţelor de lider autentic capabil să-şi motiveze subordonaţii şi însuşirea tehnicilor de analiză a situaţiei, execuţie şi evaluare a instrucţiei.

 

CONSTRUCŢII / CONSTRUCŢII - Şcoala de Aplicaţie pentru Logistică „General CONSTANTIN ZAHARIA”

1.  Formarea deprinderilor de a exploata, întreţine şi menţine în stare de operativitate armamentul şi tehnica specifică armei.

2.  Formarea deprinderilor şi abilităţilor necesare executării, reparării, extinderii sau reabilitării construcţiilor şi lucrărilor specifice domeniului.

 

   

                                STRUCTURA PROGRAMULUI

 

       

       Anul I studiu (46 săptămâni):

-     pregătire militară generală - 6 săptămâni;

-     pregătire postliceală şi de specialitate - 29 săptămâni;

-     pregătire pentru formarea deprinderilor de comandă - 4 săptămâni;

-     practică şcolară postliceală - 4 săptămâni, în centrele de mentenanţă;

-     vacanţă de Crăciun - 2 săptămâni;

-     permisie de Paşte - 1 săptămână.

       

        Anul II de studiu (46 săptămâni):

-    pregătire de specialitate în armă – 43 săptămâni, în şcolile de aplicaţie (din care 10 săptămâni-practică şcolară în centrele de mentenanţă sau alte unităţi de profil, 2 săptămâni-vacanţă de iarnă, 1 săptămână-permisie Paşte);

-    examen de certificare a calificării profesionale – 2 săptămâni, în şcolile de aplicaţie;

-    repartiţie pe funcţii şi festivitate de absolvire – 1 săptămână, în SMMMSFT.

 

 

 

                                                                    „BIRUINŢA ESTE A CELOR STĂRUITORI!”

                                                                                               1863-2021