PROGRAMUL  DE STUDII POSTLICEALE, CU DURATA DE 2 ANI  (formare maiştri militari)

 MISIUNE, OBIECTIVE, STRUCTURĂ

VALABIL ÎNCEPÂND CU SERIA DE PREGĂTIRE 2016-2018

 

 

Filiera:

DIRECTĂ

Profilul:

MAIŞTRI MILITARI

Nivelul:

POSTLICEAL, NIVEL 5

Durata:

2 ani, din care: anul I în Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „BASARAB I”, anul II în Şcolile de aplicaţie / Centrele / Bazele  de instruire ale armelor

Număr de credite transferabile:

30

Forma de organizare a învăţământului:

Învăţământ cu frecvenţă

Finalitate în mediul militar:

Acordarea gradului de maistru militar clasa a V-a şi numirea în prima funcţie de execuţie în cadrul structurilor militare, brevet de maistru militar

Finalitate în mediul civil:

Certificat de competenţe profesionale nivel 5 şi supliment descriptiv al certificatului

 

 

MISIUNI ŞI OBIECTIVE

 

     MISIUNE:

 

     Formarea maiştrilor militari cu deprinderi de bază ale luptătorului şi specialişti în exploatarea şi mentenanţa armamentului, tehnicii şi echipamentelor specifice armei, având o pregătire postliceală şi de specialitate corespunzătoare pentru a fi numiţi în funcţiile de la baza ierarhiei militare în armele şi specialităţile militare pentru care sunt instruiţi.

      

     OBIECTIVE:

 

   a) GENERALE:

1. Formarea abilităţilor individuale ale luptătorului de a supravieţui şi de a reacţiona rapid, pentru a obţine şi menţine iniţiativa în ducerea acţiunilor de luptă, pe timp de zi şi de noapte, în orice condiţii de teren şi stare a vremii, individual şi în cadrul echipei.

2. Dezvoltarea competenţelor cheie şi formarea competenţelor tehnice specifice calificării profesionale.

3. Formarea deprinderilor practice privind executarea lucrărilor de controale tehnice, verificări, întreţineri şi reparaţii curente la tehnica specifică armei şi specialităţii militare.

4. Formarea competenţelor de comunicare în limba engleză, precum şi dezvoltarea abilităţilor de utilizare a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor

5. Formarea capacităţii de adaptare la schimbările tehnologice, organizaţionale şi doctrinare din sistemul militar.

6. Menţinerea capacităţii de rezistenţă la efort fizic prelungit.

 

    b) SPECIFICE:

 

Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră şi Artilerie Antiaeriană „IOAN VODĂ”

ARTILERIE ŞI RACHETE / ARMAMENT ŞI INSTALAŢII DE LANSARE 

1. Formarea deprinderilor pentru exploatarea, întreţinerea şi menţinerea în stare de operativitate a armamentului şi instalaţiilor de lansare.

2. Însuşirea principiilor întrebuinţării în acţiunile militare a grupei de întreţinere şi reparaţii pentru armament şi instalaţiilor de lansare, precum şi formarea ca specialist în armă şi dezvoltarea capacităţilor de a conduce acţiunile subunităţii / grupei şi instrucţia de specialitate a luptătorului.

 

ARTILERIE ŞI RACHETE / APARATURĂ ARTILERISTICĂ, SISTEME DE CONDUCEREA FOCULUI, STABILIZATOARE  

1. Formarea deprinderilor pentru exploatarea, întreţinerea şi menţinerea în stare de operativitate a aparaturii artileristice, sisteme de conducerea focului şi stabilizatoare.

2. Însuşirea principiilor întrebuinţării în acţiunile militare a grupei de întreţinere şi reparaţii pentru aparatura artileristică, sisteme de conducerea focului şi stabilizatoare, precum şi formarea ca specialist în armă, dezvoltarea capacităţilor de a conduce acţiunile subunităţii / grupei şi  instrucţia de specialitate a luptătorului.

 

Centrul de Instruire pentru Tancuri şi Auto „Colonel PANDELE PREDESCU”

TANCURI / TANCURI  

1.    Aprofundarea şi sistematizarea  cunoştinţelor referitoare la destinaţia, construcţia, descrierea, particularităţile constructive, funcţionarea şi exploatarea tehnicii de tancuri precum şi a subansamblurilor, ansamblurilor, sistemelor şi instalaţiilor speciale din compunerea tehnicii de tancuri din dotare.

2.    Formarea priceperilor şi a deprinderilor privind identificarea şi lucrul practic cu sistemele tehnice de tancuri din dotare.

3.    Aprofundarea şi sistematizarea cunoştinţelor privind mentenanţa tehnicii de tancuri din dotare, formarea priceperilor şi deprinderilor privind detectarea şi localizarea defecţiunilor, stabilirea cauzelor şi remedierea acestora.

4.    Formarea deprinderilor practice privind executarea lucrărilor de controale tehnice, verificări, întreţineri şi reparaţii curente la tehnica de tancuri în ansamblu şi la sistemele din compunerea acesteia în subunităţile/formaţiunile de mentenanţă din cadrul structurilor militare de nivel 1.

5.    Formarea deprinderilor în identificarea şi alegerea aparaturii de diagnosticare, S.D.V.-urilor şi A.M.C.–urilor necesare şi executarea lucrărilor specifice de mentenanţă la tehnica de tancuri din dotare.

6.    Formarea priceperilor şi a deprinderilor privind completarea corectă şi în volum complet a documentelor de exploatare a echipamentelor militare.

 

TANCURI / ELECTROMECANICĂ  

1. Aprofundarea şi sistematizarea  cunoştinţelor referitoare la destinaţia, construcţia, descrierea, particularităţile constructive, funcţionarea şi exploatarea tehnicii de tancuri, precum şi a echipamentului electric, sistemelor de acţionări / automatizări electromecanice, sistemelor şi instalaţiilor speciale din compunerea tehnicii de tancuri din dotare;

2. Aprofundarea şi sistematizarea cunoştinţelor privind mentenanţa tehnicii de tancuri din dotare, formarea priceperilor şi deprinderilor privind detectarea şi localizarea defecţiunilor, stabilirea cauzelor şi remedierea acestora.

 

AUTO / AUTO  

1. Aprofundarea şi sistematizarea cunoştinţelor privind mentenanţa tehnicii de BAT din dotare, formarea priceperilor şi deprinderilor privind detectarea şi localizarea defecţiunilor, stabilirea cauzelor şi remedierea acestora.

2. Formarea deprinderilor practice privind executarea lucrărilor de controale tehnice, verificări, întreţineri şi reparaţii curente la tehnica de BAT în ansamblu şi la sistemele din compunerea acesteia în subunităţile/ formaţiunile de mentenanţă din cadrul structurilor militare de nivel 1.

 

Centrul de Instruire pentru Comunicaţii şi Informatică „DECEBAL”

COMUNICAŢII ŞI INFORMATICĂ / TEHNICĂ DE COMUNICAŢII/ OPERARE ŞI MENTENANŢĂ ECHIPAMENTE DE COMUNICAŢII  

1. Formarea deprinderilor de a exploata, întreţine şi menţine în stare de operativitate armamentul şi tehnica de comunicaţii, însuşirea cunoştinţelor din instrucţiunile care reglementează activităţile de operare şi mentenanţa tehnicii de comunicaţii.

2. Formarea ca specialist militar în operarea şi mentenanţa tehnicii de comunicaţii.

 

COMUNICAŢII ŞI INFORMATICĂ / OPERARE ŞI MENTENANŢĂ ECHIPAMENTE INFORMATICE

1.    Formarea deprinderilor de a exploata, întreţine şi asigura mentenanţa echipamentelor de tehnică de calcul din dotare.

2.    Formarea ca specialist militar în operarea şi mentenanţa echipamentelor informatice.

 

COMUNICAŢII ŞI INFORMATICĂ / ADMINISTRARE SISTEME/REŢELE DE COMUNICAŢII/INFORMATICĂ

1.    Formarea deprinderilor de a instala hardware şi software a echipamentelor de interconectare de reţea, de a instala staţii de lucru, servere în reţea, de a pune la dispoziţia utilizatorilor reţelelor militare de calculatoare servicii informatice specifice.

2.    Formarea ca specialist militar ca administrator de reţele de calculatoare militare.

 

COMUNICAŢII ŞI INFORMATICĂ / ADMINISTRARE SECURITATE SISTEME/REŢELE DE COMUNICAŢII/INFORMATICĂ

1.    Formarea deprinderilor de a elabora analize şi documente de securitate necesare funcţionării în condiţii de legalitate a reţelelor de calculatoare, de a monitoriza implementarea şi menţinerea măsurilor de protecţie a informaţiilor în format electronic, de a interpreta jurnalele de evenimente, de a investiga incidentele de securitate din reţelele de calculatoare.

2.    Formarea ca specialist militar în administrarea securităţii reţelelor militare de calculatoare.

 

Centrul de Instruire pentru Geniu, E.O.D. şi Apărare C.B.R.N. „PANAIT DONICI”

GENIU / MAŞINI ŞI UTILAJE DE GENIU 

1. Formarea deprinderilor şi abilităţilor necesare exploatării, reparării, întreţinerii, verificării şi menţinerii în stare operaţională a armamentului şi tehnicii din dotare;

2. Formarea ca specialist în armă, dezvoltarea capacităţilor de a conduce acţiunile subunităţii, precum şi instrucţia de specialitate a luptătorului.

 

Şcoala de Aplicaţie pentru Logistică „General CONSTANTIN ZAHARIA”

INTENDENŢĂ / BUCĂTAR  

1. Însuşirea cunoştinţelor privind calculele tehnologice şi coordonarea proceselor tehnologice de fabricare a produselor făinoase cu respectarea legislaţiei specifice.

2. Formarea şi dezvoltarea competenţelor de lider autentic capabil să-şi motiveze subordonaţii şi însuşirea tehnicilor de analiză a situaţiei, execuţie şi evaluare a instrucţiei.

 

CONSTRUCŢII / CONSTRUCŢII  

1. Formarea deprinderilor de a exploata, întreţine şi menţine în stare de operativitate armamentul şi tehnica specifică armei.

2. Formarea deprinderilor şi abilităţilor necesare executării, reparării, extinderii sau reabilitării construcţiilor şi lucrărilor specifice domeniului.

 

  

                                STRUCTURA PROGRAMULUI

 

         Anul I de studiu (46 săptămâni):

-   pregătire militară generală26 săptămâni (din care, 2 săptămâni-vacanţă de iarnă), în SMMMSFT;

-   pregătire postliceală şi de specialitate-fundamentală16 săptămâni (din care 1 săptămână-permisie Paşte), în SMMMSFT;

 pregătire postliceală şi de specialitate - iniţiere în armă2 săptămâni, în SMMMSFT

-    practică şcolară postliceală2 săptămâni, în centrele de mentenanţă sau alte unităţi de profil.

       

         Anul II de studiu (46 săptămâni):

-    pregătire de specialitate în armă – 43 săptămâni, în şcolile de aplicaţie (din care 10 săptămâni-practică şcolară în centrele de mentenanţă sau alte unităţi de profil, 2 săptămâni-vacanţă de iarnă, 1 săptămână-permisie Paşte);

-    examen de certificare a calificării profesionale – 2 săptămâni, în şcolile de aplicaţie;

-    repartiţie pe funcţii şi festivitate de absolvire – 1 săptămână, în SMMMSFT.

 

 

 

                                                                    „BIRUINŢA ESTE A CELOR STĂRUITORI!”

                                                                                               1960 - 2018