PROGRAMUL DE STUDII POSTLICEALE, CU DURATA DE 2 ANI

(FORMARE MAIŞTRI MILITARI – filiera directă)

SERIA 2016-2018

 

Nr.

crt.

Arma / Specialitatea militară

Calificarea profesională

Elevi înmatriculaţi la 11.09.2017

M.Ap.N.

M.A.I.

A.N.P.

Total general

Gen

masculin

Gen

feminin

Total M.Ap.N.

Gen

masculin

Gen

feminin

Total M.A.I.

Gen

masculin

Gen

feminin

Total A.N.P.

Gen

masculin

Gen

feminin

Total

   1.                 

Tancuri / Tancuri

Maistru mecanic

4

-

4

-

-

-

-

-

-

4

-

4

   2.                 

Tancuri / Electromecanică

9

-

9

-

-

-

 

-

-

9

-

9

   3.                 

Auto / Auto

30

2

32

18

-

18

2

-

2

50

2

52

   4.                 

Comunicaţii şi informatică / Tehnică de comunicaţii

Maistru telecomunicaţii

20

5

25

14

3

17

-

-

-

34

8

42

   5.                 

Comunicaţii şi informatică / Administrare sisteme/reţele de comunicaţii/informatică

9

-

9

-

-

-

-

-

-

9

-

9

   6.                 

Comunicaţii şi informatică / Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii

1

-

1

18

1

19

1

1

2

20

2

22

   7.                 

Comunicaţii şi informatică / Operare şi mentenanţă echipamente informatice

10

-

10

-

-

-

-

-

-

10

-

10

   8.                 

Comunicaţii şi informatică / Administrare securitate sisteme/reţele de comunicaţii/informatică

7

-

7

-

-

-

-

-

-

7

-

7

   9.                 

Intendenţă / Bucătar

Maistru produse făinoase şi  panificaţie

5

3

8

-

1

1

2

1

3

7

5

12

TOTAL GENERAL

95

10

105

50

5

55

5

2

7

150

17

167

 

 

 

 

PROGRAMUL DE STUDII POSTLICEALE, CU DURATA DE 2 ANI

(FORMARE MAIŞTRI MILITARI – filiera directă)

SERIA 2017-2019

Nr.

crt.

Arma

(specialitatea militară)

Calificarea profesională

Structura

TOTAL

Locaţia

(anul II)

Perioada de desfăşurare a cursului

M.Ap.N.

A.N.P.

M.A.I.

B.

F.

Total

B.

F.

Total

B.

F.

Total

1.   

Artilerie şi rachete / Armament şi instalaţii de lansare

Maistru mecanic

5

-

5

-

-

-

-

-

-

5

Centrul de Instruire pentru Artilerie Terestră şi Artilerie Antiaeriană "Ioan Vodă" - Sibiu

 

2.   

Auto / Auto

Maistru  mecanic

42

3

45

-

-

-

2

-

2

47

Centrul de Instruire pentru Tancuri şi Auto "Colonel Pandele Predescu" - Piteşti

11.09.2017-31.07.2019

3.   

Comunicaţii şi informatică / Tehnică de comunicaţii

Maistru telecomunicaţii

40

5

45

-

-

-

2

-

2

47

Centrul de Instruire pentru Comunicaţii şi Informatică "Decebal" - Sibiu

4.   

Comunicaţii şi informatică / Administrare sisteme/reţele de comunicaţii/informatică

12

3

15

-

-

-

-

-

-

15

5.   

Comunicaţii şi informatică / Operare şi mentenanţă echipamente de comunicaţii

15

4

19

1

-

1

-

-

-

20

6.   

Comunicaţii şi informatică / Operare şi mentenanţă echipamente informatice

12

3

15

-

-

-

-

-

-

15

7.   

Comunicaţii şi informatică / Administrare securitate sisteme/reţele de comunicaţii/informatică

8

4

12

-

-

-

-

-

-

12

8.   

Intendenţă / Bucătar

Maistru produse făinoase şi  panificaţie

8

1

9

-

-

-

-

1

1

10

Şcoala de Aplicaţie pentru Logistică "General Constantin Zaharia" - Chitila

TOTAL GENERAL MAIŞTRI MILITARI

142

23

165

1

-

1

4

1

5

171

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      „BIRUINŢA ESTE A CELOR STĂRUITORI!”

                                                                                                                                1960 - 2018