MISIUNE, OBIECTIVE, STRUCTURA

PROGRAMUL  DE STUDII POSTLICEALE, CU DURATA DE 1 AN-SUBOFIŢERI

SERIA 2015-2016

VALABIL ÎNCEPÂND CU SERIA DE PREGĂTIRE 2015-2016

 

Filiera:

DIRECTĂ

Profilul:

SUBOFIŢERI

Nivelul:

POSTLICEAL, NIVEL 5

Durata:

1 an, 46 săptămâni, din care: 31 săptămâni în Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre „BASARAB I”, 15 săptămâni în Şcolile de aplicaţie / Centrele / Bazele  de instruire ale armelor / Unităţi militare de profil

Număr de credite transferabile:

16

Forma de organizare a învăţământului:

Învăţământ cu frecvenţă

Finalitate în mediul militar:

Acordarea gradului de sergent şi numirea în prima funcţie de execuţie în cadrul structurilor militare, brevet de subofiţer

Finalitate în mediul civil:

Certificat de competenţe profesionale nivel 5 şi supliment descriptiv al certificatului

 

MISIUNI ŞI OBIECTIVE

 

       MISIUNE:

     Formarea subofiţerilor cu deprinderi de bază ale luptătorului şi liderului de structuri militare de nivel echipă/grupă, echipaj, piesă/instalaţie de lansare, post de cercetare, autostaţie, grup şi similarele acestora, având o pregătire postliceală şi de specialitate corespunzătoare pentru a fi numiţi în funcţiile de la baza ierarhiei militare în armele şi specialităţile militare pentru care sunt instruiţi.

     

       OBIECTIVE GENERALE:

 

1.Formarea abilităţilor individuale ale luptătorului, de a supravieţui şi de a reacţiona rapid, pentru a obţine şi menţine iniţiativa în ducerea acţiunilor de luptă, pe timp de zi şi de

noapte, în orice condiţii de teren şi stare a vremii, individual şi în cadrul echipei/grupei.

2.Dobândirea competenţelor postliceale în conformitate cu standardele de pregătire profesională echivalente absolvenţilor şcolilor postliceale.

3.Formarea şi dezvoltarea competenţelor de lider autentic capabil să-şi motiveze subordonaţii şi însuşirea tehnicilor de analiză a situaţiei, execuţie şi evaluare a instrucţiei.

4.Cunoaşterea şi utilizarea terminologiei de specialitate în limba engleză, precum şi a abilităţilor de utilizare a tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor.

5.Menţinerea capacităţii de rezistenţă la efort fizic prelungit.

 

 

           OBIECTIVE SPECIFICE:

COMUNICAŢII ŞI INFORMATICĂ / COMUNICAŢII

1.    Însuşirea cunoştinţelor de specialitate specifice armei comunicaţii şi informatică.

2.    Formarea competenţelor profesionale pentru instalarea, operarea şi mentenanţa echipamentelor şi sistemelor de comunicaţii militare.

3.    Formarea competenţelor metodice pentru organizarea şi desfăşurarea instrucţiei de specialitate.

INTENDENŢĂ /  INTENDENŢĂ

1.    Însuşirea cunoştinţelor teoretice necesare îndeplinirii atribuţiilor funcţionale şi formarea competenţelor de specialist în aplicarea procedurilor şi standardelor specifice logisticii, în acţiuni militare.          

2.     Formarea capacităţilor şi competenţelor de a redacta şi utiliza documente de planificarea şi execuţie a activităţilor privind mişcarea şi transportul în unităţile militare.

3.     Dobândirea cunoştinţelor generale referitoare la modul de execuţie a mentenanţei preventive şi corective a echipamentelor.

 ADMINISTRAŢIE /  GESTIONAR

1.       Formarea competenţelor şi a deprinderilor practice necesare în desfăşurea activităţilor de administrare şi de gestionare a bunurilor materiale şi îndeplinirea atribuţiilor funcţionale în armată.

2.       Formarea capacităţilor în cunoaşterea şi aplicarea actelor normative privind organizarea evidenţei materiale în Ministerul Apărării Naţinale.

3.       Formarea capacităţilor şi a deprinderilor de a organiza şi a conduce activităţi de logistică privind depozitarea, aprovizionarea subunităţilor cu echipamente şi materiale tehnice, coordonarea activităţilor de hrănire şi echipare a efectivelor.

TANCURI /  COMANDANT ŞI MECANIC CONDUCTOR TANCURI ŞI AUTOTUNURI

1.       Formarea deprinderilor şi abilităţilor necesare exploatării, reparării, întreţinerii, verificării şi menţinerii în stare operaţională a armamentului şi tehnicii specifice din dotare şi obţinerea brevetului de mecanic conductor tanc.

2.       Formarea şi dezvoltarea deprinderilor în cunoaşterea armamentului, muniţiei, aparatelor de ochire şi observare, de pe maşinile de luptă, a regulilor de tragere şi formarea deprinderilor practice în executarea cu precizie şi rapiditate a focului asupra obiectivelor fixe, care apar şi se deplasează, precum şi remedierea în timp scurt a incidentelor de tragere.

3.       Însuşirea cunoştinţelor şi formarea/dezvoltarea deprinderilor referitoare la cunoaşterea şi mentenanţa tancurilor din dotare, Instrucţia radio privind completul de transmisiuni de pe tehnică (cunoaşterea, punerea în funcţiune şi lucrul cu staţiile radio, telefonul de bord) şi traficul rodio în fonie; formarea deprinderilor tactice de planificare, organizare şi conducere a instrucţiei de specialitate, precum şi a acţiunilor de luptă, în contextul câmpului de luptă modern pentru îndeplinirea misiunilor individuale şi în cadrul echipei/echipajului/similar.

APĂRARE CBRN /  APĂRARE CBRN,  APĂRARE CBRN /  CERCETARE CBRN

1.       Formarea  şi dezvoltarea deprinderilor necesare exploatării echipamentelor şi materialelor specifice armei apărare CBRN.

2.       Formarea capacităţilor necesare conducerii, asigurării acţiunilor şi protecţiei subunităţilor de apărare CBRN (nivel echipă,/echipaj/similare).

3.       Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de organizare şi conducere a instrucţiei de specialitate cu  echipa/echipajul/similare din arma apărare CBRN.

 

ARTILERIE ŞI RACHETE /  ARTILERIE ŞI RACHETE

 

1.       Dezvoltarea cunoştinţelor de specialitate şi perfecţionarea deprinderilor de a exploata, întreţine şi menţine în stare de operativitate aparatura şi tehnica    

          de artilerie şi rachete din dotare.

2.       Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de a executa misiuni de foc prin trageri, prin ochire directă şi indirectă cu piesa de artilerie.

3.       Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de organizare şi conducere a instrucţiei, la nivelul structurilor militare de tip post cercetare/ piesă/ instalaţie de

           lansare, precum şi de conducere a acţiunilor acestora în operaţii.

 

GENIU /  GENIU

 

1.       Dobândirea cunoştinţelor referitoare la rolul, locul, misiunile/sarcinile de geniu şi principiile de întrebuinţare în luptă ale subunităţilor de geniu de nivel echipă/grupă în operaţiile militare ale subunităţilor, unităţilor şi marilor unităţi tactice.

2.       Perfecţionarea deprinderilor în executarea misiunilor/sarcinilor de geniu, conform ASIE, în barem şi de calitate, în echipe şi în condiţii grele de teren, timp şi starea vremii, precum şi în condiţiile existenţei ameninţărilor specifice teatrului de operaţii/ dispozitive explozive improvizate.

3.       Formarea şi dezvoltarea deprinderilor necesare exploatării, întreţinerii şi menţinerii în stare de operativitate a echipamentelor specifice armei geniu, precum şi deprinderile metodice de a pregăti, organiza, conduce şi evalua echipa/grupa de geniu pentru executarea lucrărilor specifice  sprijinului de geniu.

 

CONSTRUCŢII /  CONSTRUCŢII

 

1.       Formarea competenţelor şi a deprinderilor practice necesare în desfăşurea activităţilor de administrare şi de gestionare a bunurilor materiale şi îndeplinirea atribuţiilor funcţionale în armată.

2.       Formarea capacităţilor în cunoaşterea şi aplicarea actelor normative privind organizarea evidenţei materiale în Ministerul Apărării Naţinale.

3.       Formarea capacităţilor şi a deprinderilor de a organiza şi a conduce activităţi privind mentenanţa construcţiilor şi asigurarea utilităţilor necesare cazărmilor.

 

INFANTERIE /  INFANTERIE

 

1.       Formarea abilităţilor individuale ale luptătorului, de a supravieţui şi de a reacţiona rapid, pentru a obţine şi menţine iniţiativa în ducerea acţiunilor de luptă, pe timp de zi şi de noapte, în orice condiţii de teren şi stare a vremii, individual şi în cadrul echipei/grupei.

2.       Însuşirea cunoştinţelor de specialitate specifice specialităţii militare infanterie, precum şi perfecţionarea deprinderilor de utilizare a armamentului, tehnicii de luptă şi echipamentelor din dotarea grupei de infanterie.

3.       Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de organizare şi conducere a acţiunilor echipei în contextul câmpului de luptă modern.

 

INFANTERIE /  VÂNĂTORI DE MUNTE

 

1.       Însuşirea cunoştinţelor de specialitate specifice vânătorilor de munte şi formarea deprinderilor practice în executarea procedeelor tehnice de alpinism şi de deplasare în teren muntos împădurit.

2.       Formarea deprinderilor şi abilităţilor necesare exploatării, mentenaţei, verificării şi menţinerii în stare de funcţionare a tehnicii militare din dotarea grupei de vânători de munte.

3.       Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de  planificare, organizare şi conducere a instrucţiei de specialitate a grupei de vânători de munte, precum şi a acţiunilor de luptă ale acesteia în contextul câmpului de luptă modern.

 

INFORAŢII PENTRU APĂRARE /  INFORMAŢII MILITARE

 

1.       Cunoaşterea prevederilor actelor normative specifice care reglementează activitatea din domeniul informaţiilor militare (HUMINT, IMINT, RE).

2.       Utilizarea tehnicii şi aparaturii specifice, tacticile, tehnicile şi procedurile de procurare a datelor şi informaţiilor din diferite medii, conform principiilor de intelligence din cadrul NATO.

3.       Utilizarea teoriilor şi modelelor care reliefează comunicarea interpersonală pentru stabilirea contactului iniţial cu sursa umană şi conducerea debriefingului.

AUTO/ AUTO ŞI MECANIC CONDUCTOR TAB

1.       Formarea deprinderilor şi abilităţilor necesare exploatării, reparării, întreţinerii, verificării şi menţinerii în stare operaţională a armamentului şi tehnicii specifice din dotare şi  obţinerea brevetului de mecanic conductor TAB.

2.       Formarea şi dezvoltarea deprinderilor în cunoaşterea armamentului, muniţiei, aparatelor de ochire şi observare, de pe maşinile de luptă, a regulilor de tragere şi formarea deprinderilor practice în executarea cu precizie şi rapiditate a focului asupra obiectivelor fixe, care apar şi se deplasează, precum şi remedierea în timp scurt a incidentelor de tragere.

3.       Însuşirea cunoştinţelor şi formarea/dezvoltarea deprinderilor referitoare la cunoaşterea şi mentenanţa TAB din dotare, Instrucţia radio privind completul de transmisiuni de pe tehnică (cunoaşterea, punerea în funcţiune şi lucrul cu staţiile radio, telefonul de bord) şi traficul rodio în fonie; formarea deprinderilor tactice de planificare, organizare şi conducere a instrucţiei de specialitate, precum şi a acţiunilor de luptă, în contextul câmpului de luptă modern pentru îndeplinirea misiunilor individuale şi în cadrul echipei/echipajului/similar.

AUTO /  MECANIC CONDUCTOR MLI ŞI MLVM

1.       Formarea deprinderilor şi abilităţilor necesare exploatării, reparării, întreţinerii, verificării şi menţinerii în stare operaţională a armamentului şi tehnicii specifice din dotare şi obţinerea brevetului de mecanic conductor MLI/MLVM.

2.       Formarea şi dezvoltarea deprinderilor în cunoaşterea armamentului, muniţiei, aparatelor de ochire şi observare, de pe maşinile de luptă, a regulilor de tragere şi formarea deprinderilor practice în executarea cu precizie şi rapiditate a focului asupra obiectivelor fixe, care apar şi se deplasează, precum şi remedierea în timp scurt a incidentelor de tragere.

3.       Însuşirea cunoştinţelor şi formarea/dezvoltarea deprinderilor referitoare la cunoaşterea şi mentenanţa MLI/MLVM din dotare, completului de transmisiuni de pe tehnică (cunoaşterea, punerea în funcţiune şi lucrul cu staţiile radio, telefonul de bord) şi traficului radio în fonie; formarea deprinderilor tactice de planificare, organizare şi conducere a instrucţiei de specialitate, precum şi a acţiunilor de luptă, în contextul câmpului de luptă modern pentru îndeplinirea misiunilor individuale şi în cadrul echipei/echipajului/similar.

 

INFANTERIE /  CERCETARE

 

1.       Formarea şi specializarea luptătorului/şefului echipei de cercetare cu o bună rezistenţă fizică, capabil să mânuiască cu pricepere armamentul, tehnica, aparatura şi materialele din înzestrare, să aplice eficient procedeele, metodele şi tehnicile de cercetare, să utilizeze cu eficienţă câmpul tactic pentru deplasare, orientare şi supravieţuire în teritoriul ostil, să se adapteze cu uşurinţă situaţiilor nou apărute şi să acţioneze oportun pentru îndeplinirea misiunilor primite.

2.       Formarea şi dezvoltarea priceperilor şi deprinderilor de planificare, organizare, conducere şi evaluare a instrucţiei individuale şi a echipei de cercetare, cu respectarea prevederilor regulamentare, a normelor privind informaţiile clasificate, a normelor de securitate şi sănătate în muncă, de protecţia mediului şi apărare împotriva incendiilor.

3.       Formarea şi dezvoltarea abilităţilor practice şi intelectuale necesare conducerii unui element de cercetare (echipă/patrulă de cercetare) pentru asigurarea sprijinului cu informaţii al eşalonului superior pe timpul pregătirii şi desfăşurării acţiunilor tactice ofensive, de apărare, intermediare, de stabilitate şi de sprijin.

 

INFANTERIE /  INFANTERIE MARINĂ

 

1.        Însuşirea cunoştinţelor privind compunerea, caracteristicile tehnico-tactice şi exploatarea/ operarea ambarcaţiunilor de desant amfibiu/ ambarcaţiunilor uşoare de asalt din înzestrarea infanteriei marine, formarea şi perfecţionarea deprinderilor practice privind conducerea şi manevra/ operarea ambarcaţiunilor uşoare de asalt din dotare în acţiuni amfibii în zona de coastă (fluvial, deltă, lagunar, litoral-maritim).

2.        Însuşirea cunoştinţelor şi formarea deprinderilor viitorilor subofiţeri  necesare conducerii subunităţilor de infanterie marină/ desant amfibiu în acţiuni ale unităţilor de nave (sau în sprijinul acestora ca echipe de desant amfibiu ambarcate) în mediul amfibiu de coastă (fluviu, deltă, lagunar, maritim-costier, litoral).

3.        Formarea şi dezvoltarea la un nivel foarte bun a deprinderilor practice privind manevra în acţiuni militare a ambarcaţiunilor de desant amfibiu/ ambarcaţiunilor uşoare de asalt tip ZODIAC/ RHIB din dotarea infanteriei marine, precum şi folosirea tehnicilor şi procedeelor de supravieţuire în condiţii de izolare, în mediul fluvio-maritim şi costier.

 

POLIŢIE MILITARĂ /  POLIŢIE MILITARĂ

 

1.       Formarea abilităţilor individuale ale luptătorului, de a supravieţui şi de a reacţiona rapid, pentru a obţine şi menţine iniţiativa în ducerea acţiunilor de luptă, pe timp de zi şi de noapte, în orice condiţii de teren şi stare a vremii, individual şi în cadrul echipei/grupei.

2.       Însuşirea cunoştinţelor de specialitate specifice specialităţii militare poliţie militară, precum şi perfecţionarea deprinderilor de utilizare a armamentului, tehnicii de luptă şi echipamentelor din dotarea grupei de poliţie militară.

3.       Formarea şi dezvoltarea deprinderilor de organizare şi conducere a acţiunilor echipei/grupei în contextul câmpului de luptă modern.

 

FORŢE TERESTRE / FORŢE PENTRU OPERAŢII SPECIALE

 

1.       Formarea şi specializarea luptătorului/şefului de echipă care încadrează Detaşamentul Operaţional Alfa/DOA cu o bună rezistenţă fizică, capabil să mânuiască cu pricepere armamentul, tehnica, aparatura şi materialele din înzestrare, să aplice eficient procedeele, metodele şi tehnicile de cercetare, să utilizeze cu eficienţă câmpul tactic pentru deplasare, orientare şi supravieţuire în teritoriul ostil, să se adapteze cu uşurinţă situaţiilor nou apărute şi să acţioneze oportun pentru îndeplinirea misiunilor primite.

2.       Formarea şi perfecţionarea deprinderilor practice şi intelectuale pentru aplicarea corectă şi precisă a procedurilor acţionale specifice acţiunilor de asistenţă militară specială şi sprijin în străinătate, a activităţilor şi responsabilităţilor personalului DOA pentru executarea acestora.

3.       Formarea şi perfecţionarea deprinderilor intelectuale şi practice în vederea planificării, organizării şi desfăşurării instruirii personalului DOA pe baza „Programului de Instrucţie pentru Misiuni” (PIM) şi a Programelor de Instrucţie Individuală (PII).

 

 

STRUCTURA ANULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT

 

Semestrul I (24 săptămâni), în SMMSFT:

- pregătire militară generală – 2 săptămâni;

- pregătire postliceală şi de specialitate – 22 săptămâni (din care 2 săptămâni-vacanţă de iarnă).

 

Semestrul II (22 săptămâni), în SMMSFT şi ŞCOLILE DE APLICAŢIE:

- pregătire postliceală şi de specialitate – 15  săptămâni (din care 1 săptămână-permisie Paşte), în şcolile de aplicaţie;

- pregătire tip „Warrior Leader” – 4 săptămâni, în SMMSFT;

- definitivare proiect absolvire-1 săptămână, în SMMSFT;

- examen de certificare a calificării profesionale – 1 săptămână, în SMMSFT;

- repartiţie pe funcţii şi festivitate de absolvire – 1 săptămână, în SMMSFT.

 

 

                                                                                      „BIRUINŢA ESTE A CELOR STĂRUITORI!”

                                                                                                                      1960 - 2018