Profilul:

Maiştri militari, subofiţeri

Tipul cursului:

de specializare / perfecţionare

Arma/ serviciul/ specialitatea militară:

Toate armele / specialităţile militare

 Durata:

4 săptămâni

Forma de învăţământ:

Învăţământ cu frecvenţă

Finalitate:

Certificat de absolvire

                                       MISIUNI ŞI OBIECTIVE

 

A. MISIUNE:

-       formarea şi dezvoltarea abilităţilor şi competenţelor de consilier la nivelul maiştrilor militari şi subofiţerilor

        în vederea exercitării atribuţiilor specifice funcţiei de maistru militar de comandă / subofiţer de comandă şi consilierea personalului

        din aria de responsabilitate.

 

B. OBIECTIVE:

-       formarea şi dezvoltarea abilităţilor de consiliere a maiştrilor militari şi subofiţerilor în vederea creşterii

         performanţelor şi standardelor profesionale.

-       înţelegerea dinamicii grupului militar şi detalierea importanţei coeziunii de grup;

-       identificarea elementelor şi domeniilor de activitate ale sistemului de relaţii publice din Armata României.

 

 

BIRUINTA ESTE A CELOR STĂRUITORI!”

1960 - 2018