Profilul:

Maiştri militari, subofiţeri

Tipul cursului:

de perfecţionare / specializare

Arma/ serviciul/ specialitatea militară:

Toate armele / specialităţile militare

 Durata:

6 săptămāni

Forma de īnvăţămānt:

de zi

Finalitate:

Certificat de absolvire