Cursul de Formare a Subofițerilor în Activitate –SESIUNEA NOIEMBRIE 2021-

                                                      

 

Tabel nominal cu rezultate provizorii ale candidatilor la concursul de admitere la "Cursul de formare a subofiterilor in activitate"

-11.11.2021-

Tabel nominal cu rezultate provizorii ale candidatilor la concursul de admitere la "Cursul de formare a subofiterilor in activitate" D.G.I.A

 

-11.11.2021-

 

 Tabel nominal cu ordinea de ierarhizare a candidatilor la concursul de admitere la "Cursul de formare a subofiterilor in activitate"

-10.11.2021 ora 19.00-

 

Tabel nominal cu ordinea de ierarhizare a candidatilor la concursul de admitere la "Cursul de formare a subofiterilor in activitate" D.G.I.A

-10.11.2021 ora 19.00-

 

Rezultate la testul grilă  la legislatie în domeniul apărării și limba engleză ora 17.00

-10.11.2021-

 

Anunț important pentru candidații care participă la concursul de admitere sesiunea noiembrie 2021

-publicat 05.11.2021-

 

Anunt candidați concursuri admitere

-publicat 01.11.2021-

 

 

În atenția candidaților înscriși la concursul de admitere ,sesiunea NOIEMBRIE 2021

    În conformitate cu aprobarea ministrului apărării naționale, pe raportul nr.P/S-3972 din 11.06.2021, Planul de școlarizare al Ministerului Apărării Naționale pentru anul universitar/școlar/ de instruire 2021-2022, a fost modificat în sensul suplimentării cifrei de școlarizare la Cursul de formare a subofițerilor în activitate, specializarea militară construcții-046, cu șase locuri.

Numărul de locuri pentru concursul de admitere din noiembrie se modifică, astfel:

              

 

 Cadrul legal în baza căruia se desfăşoară admiterea, cuprinde:

-   Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.122 / 2016, Instrucţiuni privind organizarea şi funcţionarea şcolilor militare de maiştri militari şi subofiţeri, cu modificările şi completările ulterioare;

-   Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.38/2016, pentru aprobarea R.G.-1, Regulamentul de ordine interioară în unitate, cu modificările şi completările ulterioare;

-      Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M-217/22.11.2019 pentru aprobarea condiţiilor şi criteriilor de recrutare, precum şi a Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea sistemului de recrutare, selecţie şi formare profesională iniţială a candidaţilor la profesia militară, cu modificările şi completările ulterioare;

-      Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M-29/04.02.2021 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea sistemului de recrutare şi selecţie a candidaţilor în vederea admiterii la studii/cursuri de formare a cadrelor militare în activitate, respectiv pentru dobândirea calităţii de soldat/gradat profesionist în structurile Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale M.217/2019;

-   „Planul de şcolarizare al Ministerului Apărării Naţionale pentru anul universitar / şcolar / de instruire 2021-2022, aprobat de ministrul apărării naţionale;

-   Dispoziţia Direcţiei generale management resurse umane D.G.M.R.U.–8 / 25.03.2021, Dispoziţie pentru aprobarea „I.M.-3/74, Norme privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la Cursul de formare a ofiţerilor, respectiv a subofiţerilor în activitate, în anul de învăţământ/instruire 2021-2022” (DGMRU–8/2021);

-     Regulamentului nr. 679/27.04.2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (Regulament general privind protecţia datelor).  

    

 

 

„BIRUINŢA ESTE A CELOR STĂRUITORI!”

1863-2021