Cursul de Formare a Subofițerilor în Activitate –SESIUNEA NOIEMBRIE 2021-

              

 

 Cadrul legal în baza căruia se desfăşoară admiterea, cuprinde:

-   Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.122 / 2016, Instrucţiuni privind organizarea şi funcţionarea şcolilor militare de maiştri militari şi subofiţeri, cu modificările şi completările ulterioare;

-   Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.38/2016, pentru aprobarea R.G.-1, Regulamentul de ordine interioară în unitate, cu modificările şi completările ulterioare;

-      Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M-217/22.11.2019 pentru aprobarea condiţiilor şi criteriilor de recrutare, precum şi a Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea sistemului de recrutare, selecţie şi formare profesională iniţială a candidaţilor la profesia militară, cu modificările şi completările ulterioare;

-      Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M-29/04.02.2021 pentru modificarea şi completarea Instrucţiunilor privind organizarea şi funcţionarea sistemului de recrutare şi selecţie a candidaţilor în vederea admiterii la studii/cursuri de formare a cadrelor militare în activitate, respectiv pentru dobândirea calităţii de soldat/gradat profesionist în structurile Ministerului Apărării Naţionale, aprobate prin Ordinul ministrului apărării naţionale M.217/2019;

-   „Planul de şcolarizare al Ministerului Apărării Naţionale pentru anul universitar / şcolar / de instruire 2021-2022, aprobat de ministrul apărării naţionale;

-   Dispoziţia Direcţiei generale management resurse umane D.G.M.R.U.–8 / 25.03.2021, Dispoziţie pentru aprobarea „I.M.-3/74, Norme privind organizarea şi desfăşurarea admiterii la Cursul de formare a ofiţerilor, respectiv a subofiţerilor în activitate, în anul de învăţământ/instruire 2021-2022” (DGMRU–8/2021);

-     Regulamentului nr. 679/27.04.2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei nr. 95/46/CE (Regulament general privind protecţia datelor).  

    

 

 

„BIRUINŢA ESTE A CELOR STĂRUITORI!”

1960 - 2021